Förklaring av begreppet AI

AI, eller artificiell intelligens, är något som är under utveckling och som det pratas en del om nu för tiden, men vad kan egentligen AI användas till? Här kommer en förklaring av begreppet för tekniknybörjare som inte är insatta i ämnet.

Robotar och annan teknik

AI står alltså för artificiell intelligens och syftar på maskiner och dataprogram som har ett beteende som är intelligent och påminner om det mänskliga intellektet. AI delas generellt in i två olika typer av områden där det första är en lite bredare typ av AI där robotar skapas som påminner om människor. Det andra området berör teknik som är mer inriktad på ett visst område med ett syfte att lösa en viss uppgift.

Idag finns redan robotar som kan föra samtal och utföra vissa uppgifter. En av dessa, Sophia, blev uppmärksammad för en tid sedan då hon fick ett medborgarskap i Saudiarabien. Denna robot kan bland annat föra ett lättare samtal på engelska.

Den mer inriktade AI:n används idag inom områden som mobiltelefonin där olika typer av automatiska funktioner sköts av AI. AI:n används även inom sådant som bilar där bilar som körs av sig själva kan samla in olika typer av uppgifter i den miljö där de åker med hjälp av bland annat kameror och olika typer av sensorer.

AI:n kan även användas till att se på sådant som vädret och samla in uppgifter som kan visa hur vädret generellt brukar vara inom ett visst begränsat område.

Positiva effekter av AI i samhället

Några positiva effekter av AI går framåt är bland annat att teknologin kan bidra till mer säkerhet på internet samt att den kan användas till att skapa lösningar inom sjukvård och annat som ger positiva effekter. Hur långt tekniken kommer att gå får framtiden visa.