Det här är en 3D-skrivare

Sedan några år tillbaka har det blivit allt vanligare med 3D-skrivare, men vad är egentligen en 3D-skrivare och vad kan man skriva ut med den? Här kommer en liten förklaring till er som inte är så insatta i teknikens värld.

3d skrivare

Så fungerar skrivarna

En 3D-skrivare fungerar på det viset att den skriver ut fysiska tredimensionella objekt av olika slag. I flera etapper pressas det material som objektet ska bestå av samman tills det färdiga objektet kommer fram. Till skrivaren och de fysiska objekten kan man exempelvis använda material som plast, olika typer av metaller eller glas. 3D-skrivaren utgår från en färdig ritning av hur det objekt som ska skrivas ut ska se ut.

 

3D-skrivarna användes från början inom industrin men är idag allt vanligare att ha hemma för att själv skriva ut grejer som ett hobbyprojekt. Det finns dock skrivare som har kapaciteten att skriva ut betydligt större objekt än dem som man själv skriver ut med en skrivare i den billigare prisklassen som man troligtvis använder i sitt hem.

Utskrivna hus och broar

Tekniken inom 3D-utskrift är en teknik som utvecklas och redan idag har ett antal större objekt skrivits ut världen över. I Danmark började under 2017 byggnationen av ett hus utskrivet med 3D-teknik. Huset var ett projekt med syftet att visa upp hur tekniken skulle kunna användas till byggnation av hus.

I Nederländerna i staden Gemert har också en bro avsedd för cyklister tillverkats med hjälp av tekniken. Den åtta meter långa bron skrevs ut vid universitetet i Eindhoven. 3D-skrivare är som nämnts en teknik som är under utveckling och möjligen kommer en stor del av vad vi äter och de hus vi bor i en dag ha sin källa i 3D-tekniken. Hur långt tekniken kommer att gå får framtiden utvisa.